Säteilevä kipu alaraajaan ei aina olekaan ”Issias” | Fysioterapia-konsultit FTK Oy Helsinki

Säteilevä kipu alaraajaan ei aina olekaan ”Issias”

28 lokakuu, 2013 - 12:46

”Issias”, jolla tyypillisesti tarkoitetaan alaraajaan säteilevää alaselkäkipua, on varmasti monille tuttu sanana. Nimensä, terävää ja yhtäkkistä kipua aiheuttava, ”issias” on saanut alaraajan takaosan rakenteita hermottavan Ischias-hermon perusteella, sillä kivun on ajateltu säteilevän selästä kyseistä hermoa pitkin jalkaan.  Alaselästä johtuva säteily on kuitenkin luonteeltaan monesti yksilöllistä eikä uusimpien tutkimusten perusteella johdu pelkästään ischias-hermon ärsytyksestä.

Alaraajoihin säteilevää selkäkipua luokitellaan eri tavoin. Mekanismipohjaisessa luokittelussa Smart ym. (2012) luokittelevat alaraajaan säteilevän selkäkivun kolmeen eri kategoriaan: keskushermoston yliherkkyyteen, ääreishermoston kipuun ja nosiseptiiviseen kipuun.

Keskushermoston yliherkkyydellä tarkoitetaan kipua säätelevän järjestelmän toimintahäiriötä. Tällöin kivun säätelyjärjestelmä lisää kivun voimakkuutta ja laajuutta sekä madaltaa kipua aistivien hermojen aktivoitumiskynnystä, jolloin sellaiset ärsykkeet, jotka eivät normaalisti aiheuttaisi kipua voivat sitä aiheuttaa. Tyypillisimmin keskushermoston herkistyminen alaselkäkivun yhteydessä ilmenee kroonisessa kivussa, jonka olisi pitänyt jo helpottaa aikaisemmin kipua aiheuttaneen vamman tai sairauden parannuttua. Tällöin kipu koetaan usein myös suhteettoman laajuisena, ei-mekaanisena ja ennustamattomana oireena, joka provosoituu tai helpottuu useiden eri tekijöiden vaikutuksesta. Keskushermostoperäisestä alaselkäkivusta ja siihen liittyvästä alaraajaoireesta kärsivä ihminen kokee oireisiin liittyvän usein negatiivisia tunteita sekä avuttomuutta ja kipuun liittyy usein pelko- tai ahdistustiloja tai muita epäsuotuisia uskomuksia. (Smart ym. 2012)

Perifeerisellä neuropaattisella kivulla viitataan ääreishermoston vammasta tai toimintahäiriöstä johtuvaan kipuun. Alaselkäkipuun liittyvän perifeerisen neuropaattisen kivun merkittävimpänä oireena pidetään säteilykipua alaraajaan kulkevan hermon ihohermotusalueella. Alaraajojen ihohermotusalueissa on jonkin verran yksilöllisyyttä, mikä vaikeuttaa kipualueen linkittämistä yksittäiseen hermoon. Siitä huolimatta polven alapuolelle säteilevän kivun tiedetään olevan hermojuurikompression ja sen aiheuttaman perifeerisen neuropaattisen kivun tyyppioire, mikä voi erottaa sen muista alaselkäperäisistä alaraajojen säteilyoireista (Smart 2012).

Nosiseptiivisella kivulla tarkoitetaan kehon ääreisosien kipua. Kipu voi olla viskeraalista eli sisäelinperäistä tai somaattista eli ruumiillista. Nosiseptiivinen kipu johtuu kemiallisista, mekaanisista tai thermaalisista eli kylmän ja kuuman aiheuttamista ärsykkeistä.  Kemiallisen signaalin saavat aikaan kudostraumat, tulehdukselliset sekä iskeemiset tilat kun taas mekaaninen ärsyke saattaa aiheutua esimerkiksi nivelten toimintahäiriöstä.  Nosiseptiivinen kipu ilmenee useimmiten hyvin paikallisesti. Alaselkäkivuissa tyypillistä onkin vamma- tai kudosvaurioalueella oleva paikallinen särkevä ja koskettaessa kipeä alue. Usein nosiseptiivinen kipu terävöityy liikkuessa ja helpottaa paikalle jäädessä tai loppuu tällöin kokonaan. Kipualueella saattaa olla kivulle herkistymistä tai tunnottomuutta. Kipu on usein ennalta arvattavaa ja siihen auttavat käsikauppalääkkeinä saatavat tulehduskipulääkkeet. (Smart 2012)

Waddelin (1999) mukaan yksi yleisin virhearvio onkin olettaa kaiken alaraajakivun olevan välilevypullistumasta johtuvan hermojuuren kompression aiheuttamaa ischia-hermon kipua (Waddel 1999).  Esimerkiksi SI-nivelten sekä alaselän Multifidus-lihasten ja välilevyjen on kokeellisesti todettu saattavan aiheuttaa säteilevää kipua alaraajan eri osiin (Schäfer, Hall ja Briffa 2009). On todettu, että minkä tahansa alaselän rakenteen stimuloiminen voi säteillä yhteen tai molempiin alaraajoihin aiheuttaen yleensä tylppää, epäselvästi pakaroihin tai reisiin paikantuvaa särkyä, joka ei yleensä juurikaan tunnu polvien alapuolella. (Waddel 1999)

Julius Luomajoki, fysioterapeutti, OMT-erikoistuva

Suvi Paulamäki, fysioterapeutti, Maitland-erikoistuva

Minja Järvinen, fysioterapeutti, Vodder-lymfaterapeutti

suomi
Julkaistu: 25.11.2013
Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yleisin huimausta aiheuttava sairaus, mutta voimakkaiden tuntemusten mukaan se ei tunnu kovin hyvänlaatuiselta vaan pikemmin tulee mieleen, että onko kyseessä joku vakava sairaus.
Julkaistu: 28.10.2013
”Issias”, jolla tyypillisesti tarkoitetaan alaraajaan säteilevää alaselkäkipua, on varmasti monille tuttu sanana.
Julkaistu: 7.10.2013
Mitä voice massage -terapia on? Voice massage -terapia on hengitykseen ja siihen läheisesti liittyvien lihasten rentouttamista ja aktivoimista niin, että otetaan huomioon luisten rakenteiden elastisuus sekä asentoryhti.
Julkaistu: 23.9.2013
Jokainen meistä on varmasti joskus ollut väsynyt tai uupunut esimerkiksi liian vähäisen unen tai työstä aiheutuneen stressin takia. Tuolloin vireystilan vaihtelut, tarkkaavaisuuden häiriöt ja mielialan vaihtelut lisääntyvät.
Julkaistu: 3.7.2013
 Lenkkipolut ovat sulaneet jo hyvän aikaa sitten pitkän ja lumisen talven jäljiltä. Hellepäivät lämmittävät lenkkipolkuja ja innokkaimmat kuntoilijat ovat jo osallistuneet kesän juoksutapahtumiin. Esimerkiksi Helsinki City Run keräsi tänä vuonna hieman alle 18 000 osanottajaa.
Julkaistu: 24.6.2013
Kuntoutuksen suunnittelu perustuu kuntoutujan kokonaistilanteen arviointiin, joka edellyttää luotettavien arviointimittareiden käyttöä.
Julkaistu: 10.6.2013
Moniin urheilulajeihin näyttää kuuluvan jo lähes vakiovarusteena eri puolille kehoa liimatut värikkäät teipin suikaleet. Näitä suikaleita näkee myös urheilijoiden lisäksi enenevässä määrin kadulla vastaan tulevilla ihmisillä.
Julkaistu: 4.6.2013
Heseva-Kuntoutukseen on työllistynyt muistini mukaan ainakin kuusi fysioterapeuttia, joiden ensimmäinen kontakti yritykseen on tapahtunut opiskelijan ominaisuudessa heidän saapuessaan harjoittelujaksolle. Opiskelijoiden ohjaaminen on ollut osa toimenkuvaani yli 15 vuotta.
Julkaistu: 27.5.2013
Kesä tulee ja ilmat lämpenevät. Päivän jälkeen jalat tuntuvat raskaille ja väsyneille.  Sukkien raidat nilkassa sekä varvastossuista jääneet painaumat jalkapöydän päällä kuulostavat monesta varmasti tutulle.
Julkaistu: 13.5.2013
Jokainen on varmaan joskus nukahtanut sohvalle huonoon asentoon ja herännyt aamulla käsi puutuneena. Tai istunut tuolilla niin että jalka on puutunut. On kuin sinulta puuttuisi toinen jalka, etkä pysty lähtemään kävelemään.

Sivut