Kliinistä havainnointia Resiinassa | Fysioterapia-konsultit FTK Oy Helsinki

Kliinistä havainnointia Resiinassa

25 maaliskuu, 2013 - 11:59

Resiinafysion tiloissa pidettiin tammikuisena viikonloppuna koulutus lapsen Sensomotoristen perusvalmiuksien kliinisestä havainnoinnista.  Koulutuksen järjesti Sensorisen integraation Terapiayhdistys ry. Kouluttajina toimivat toimintaterapeutti Helena Tigerstedt sekä fysioterapeutti Mari Kuoppamäki-Herzig.  Koulutukseen osallistui Resiinafysion henkilökunta sekä ulkopuolisia toimintaterapian ja fysioterapian ammatinharjoittajia.

Koulutuksen aikana tutustuimme Sensorisen integraation viitekehykseen, kävimme läpi lapsen senso- motorista kehitystä sekä havainnoimme videoilta kliinisen havainnoinnin testausta ja teimme käytännön harjoituksia testaamisesta ja arvioinnista.

Mikä Sensorisen integraation teoria ja Kliininen havainnointi?

Sensorisen integraation teorian on kehittänyt amerikkalainen toimintaterapeutti A. Jean Ayres. Sensorisella integraatiolla viitataan aistimusten käsittelyyn, jossa aivot jäsentävät kehosta tai ympäristöstä saatuja aistimuksia tehokkaasti mahdollistaen tällä tavalla tarkoituksenmukaisen toiminnan. Aistijärjestelmien kautta saatu tieto on tärkeää keskushermoston kehitykselle, kypsymiselle ja toiminnalle. Ayres kehitti strukturoidun Kliinisen havainnoinnin testistön kliinistä työtä varten. Testistö auttaa täydentämään standardoitujen arviointimenetelmien tuloksia.

Kliininen havainnointi on osa toimintaterapeutin tekemää lapsen toiminnallisuuden arviointia. Havainnointi on tarkoitettu yli neljä vuotiaille lapsille, joilla on lieviä neurologisia ongelmia. Kliininen havainnointi sisältää kaiken kaikkiaan 13 sensomotorista tehtävää. Tehtävät on jaoteltu osa-alueittain neljään eri osa-alueita mittaaviin tehtäviin.  Nämä osa-alueet ovat asennon hallinta ja keskilinjan ylittäminen, tasapainon hallinta, koordinaatio sekä motorinen suunnittelu.

Viikonlopun anti

Koulutus oli hyvin mielenkiintoinen ja hyvin järjestetty. Koulutuksen kiinnostavuutta lisäsi moniammatillisuus. Käytännön harjoittelu moniammatillisissa pienryhmissä herätti paljon jännittävää keskustelua eri ammattiryhmien välillä. Koulutuksen yksi parhaimmista puolista olikin, että se edisti tietoa ja ymmärrystä eri toimialojen välillä. Kliinistä havainnointia voi käyttää työkaluna yhteisten asiakkaiden kanssa työskennellessämme. 

Vilja Sipilä
Fysioterapeutti, AMK
Resiinafysio

Määrittelemätön
Julkaistu: 25.11.2013
Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yleisin huimausta aiheuttava sairaus, mutta voimakkaiden tuntemusten mukaan se ei tunnu kovin hyvänlaatuiselta vaan pikemmin tulee mieleen, että onko kyseessä joku vakava sairaus.
Julkaistu: 28.10.2013
”Issias”, jolla tyypillisesti tarkoitetaan alaraajaan säteilevää alaselkäkipua, on varmasti monille tuttu sanana.
Julkaistu: 7.10.2013
Mitä voice massage -terapia on? Voice massage -terapia on hengitykseen ja siihen läheisesti liittyvien lihasten rentouttamista ja aktivoimista niin, että otetaan huomioon luisten rakenteiden elastisuus sekä asentoryhti.
Julkaistu: 23.9.2013
Jokainen meistä on varmasti joskus ollut väsynyt tai uupunut esimerkiksi liian vähäisen unen tai työstä aiheutuneen stressin takia. Tuolloin vireystilan vaihtelut, tarkkaavaisuuden häiriöt ja mielialan vaihtelut lisääntyvät.
Julkaistu: 3.7.2013
 Lenkkipolut ovat sulaneet jo hyvän aikaa sitten pitkän ja lumisen talven jäljiltä. Hellepäivät lämmittävät lenkkipolkuja ja innokkaimmat kuntoilijat ovat jo osallistuneet kesän juoksutapahtumiin. Esimerkiksi Helsinki City Run keräsi tänä vuonna hieman alle 18 000 osanottajaa.
Julkaistu: 24.6.2013
Kuntoutuksen suunnittelu perustuu kuntoutujan kokonaistilanteen arviointiin, joka edellyttää luotettavien arviointimittareiden käyttöä.
Julkaistu: 10.6.2013
Moniin urheilulajeihin näyttää kuuluvan jo lähes vakiovarusteena eri puolille kehoa liimatut värikkäät teipin suikaleet. Näitä suikaleita näkee myös urheilijoiden lisäksi enenevässä määrin kadulla vastaan tulevilla ihmisillä.
Julkaistu: 4.6.2013
Heseva-Kuntoutukseen on työllistynyt muistini mukaan ainakin kuusi fysioterapeuttia, joiden ensimmäinen kontakti yritykseen on tapahtunut opiskelijan ominaisuudessa heidän saapuessaan harjoittelujaksolle. Opiskelijoiden ohjaaminen on ollut osa toimenkuvaani yli 15 vuotta.
Julkaistu: 27.5.2013
Kesä tulee ja ilmat lämpenevät. Päivän jälkeen jalat tuntuvat raskaille ja väsyneille.  Sukkien raidat nilkassa sekä varvastossuista jääneet painaumat jalkapöydän päällä kuulostavat monesta varmasti tutulle.
Julkaistu: 13.5.2013
Jokainen on varmaan joskus nukahtanut sohvalle huonoon asentoon ja herännyt aamulla käsi puutuneena. Tai istunut tuolilla niin että jalka on puutunut. On kuin sinulta puuttuisi toinen jalka, etkä pysty lähtemään kävelemään.

Sivut