Kliinistä havainnointia Resiinassa | Fysioterapia-konsultit FTK Oy Helsinki

Kliinistä havainnointia Resiinassa

25 maaliskuu, 2013 - 11:59

Resiinafysion tiloissa pidettiin tammikuisena viikonloppuna koulutus lapsen Sensomotoristen perusvalmiuksien kliinisestä havainnoinnista.  Koulutuksen järjesti Sensorisen integraation Terapiayhdistys ry. Kouluttajina toimivat toimintaterapeutti Helena Tigerstedt sekä fysioterapeutti Mari Kuoppamäki-Herzig.  Koulutukseen osallistui Resiinafysion henkilökunta sekä ulkopuolisia toimintaterapian ja fysioterapian ammatinharjoittajia.

Koulutuksen aikana tutustuimme Sensorisen integraation viitekehykseen, kävimme läpi lapsen senso- motorista kehitystä sekä havainnoimme videoilta kliinisen havainnoinnin testausta ja teimme käytännön harjoituksia testaamisesta ja arvioinnista.

Mikä Sensorisen integraation teoria ja Kliininen havainnointi?

Sensorisen integraation teorian on kehittänyt amerikkalainen toimintaterapeutti A. Jean Ayres. Sensorisella integraatiolla viitataan aistimusten käsittelyyn, jossa aivot jäsentävät kehosta tai ympäristöstä saatuja aistimuksia tehokkaasti mahdollistaen tällä tavalla tarkoituksenmukaisen toiminnan. Aistijärjestelmien kautta saatu tieto on tärkeää keskushermoston kehitykselle, kypsymiselle ja toiminnalle. Ayres kehitti strukturoidun Kliinisen havainnoinnin testistön kliinistä työtä varten. Testistö auttaa täydentämään standardoitujen arviointimenetelmien tuloksia.

Kliininen havainnointi on osa toimintaterapeutin tekemää lapsen toiminnallisuuden arviointia. Havainnointi on tarkoitettu yli neljä vuotiaille lapsille, joilla on lieviä neurologisia ongelmia. Kliininen havainnointi sisältää kaiken kaikkiaan 13 sensomotorista tehtävää. Tehtävät on jaoteltu osa-alueittain neljään eri osa-alueita mittaaviin tehtäviin.  Nämä osa-alueet ovat asennon hallinta ja keskilinjan ylittäminen, tasapainon hallinta, koordinaatio sekä motorinen suunnittelu.

Viikonlopun anti

Koulutus oli hyvin mielenkiintoinen ja hyvin järjestetty. Koulutuksen kiinnostavuutta lisäsi moniammatillisuus. Käytännön harjoittelu moniammatillisissa pienryhmissä herätti paljon jännittävää keskustelua eri ammattiryhmien välillä. Koulutuksen yksi parhaimmista puolista olikin, että se edisti tietoa ja ymmärrystä eri toimialojen välillä. Kliinistä havainnointia voi käyttää työkaluna yhteisten asiakkaiden kanssa työskennellessämme. 

Vilja Sipilä
Fysioterapeutti, AMK
Resiinafysio

Määrittelemätön
Julkaistu: 6.5.2013
Toiminta on tavoitteellista – se vaatii ennakointia, suunnittelua ja sopeutumista, se alkaa jostakin ja päättyy johonkin.  Oman toiminnan ohjauksen määritelmä nostaa esille johdonmukaisen toiminnan edellytykset. Oman toiminnan ohjaus on laaja käsite.
Julkaistu: 29.4.2013
Ilmojen lämmetessä ja kesäkelejä odotellessa on hyvä kurkata kenkäkaappiin. Kesää odottelee kävelykenkiä, lenkkitossuja ja … sandaaleja.
Julkaistu: 24.4.2013
Monelle neurologiselle asiakkaalle vesi mahdollistaa liikkumisen aivan eri tavalla kuin kuivalla maalla, koska kuivalla maalla 70 kiloa painava ihminen painaa vedessä vain 6-7 kiloa. Vesi keventää, kannattelee sekä antaa vastusta.
Julkaistu: 16.4.2013
Monille saattaa olla tuttua itsensä kutittamisen mahdottomuus. Yleisestikin kosketus voi herättää ihmisessä voimakkaita tuntemuksia, jotka voivat olla hyvin erilaisia.
Julkaistu: 8.4.2013
Liikkumisellasi on aina jokin tavoite. Aamuisen kahvikupin nostaminen suutasi kohti onnistuu sujuvasti ilman tarkempaa ajattelemista samalla kun silmäilet sanomalehteä.
Julkaistu: 25.3.2013
Resiinafysion tiloissa pidettiin tammikuisena viikonloppuna koulutus lapsen Sensomotoristen perusvalmiuksien kliinisestä havainnoinnista.  Koulutuksen järjesti Sensorisen integraation Terapiayhdistys ry.
Julkaistu: 18.3.2013
Imunestejärjestelmämme on verenkierron rinnakkaisjärjestelmä, jonka tehtävä on säädellä kudosnesteen painetta palauttamalla sitä takaisin verenkiertoon sekä toimia osana elimistömme puolustusjärjestelmää.
Julkaistu: 11.3.2013
Jalkaterää, jonka sisäsyrjän pitkittäisholvi on madaltunut, kutsutaan lattajalaksi. Lapsilla lattajalkaisuus on jalkaterän yleisin virheasento. Lattajalkaisuus kuuluu jalkaterän normaaliin kehitykseen. Alle vuoden ikäisellä, kävelyä opettelevalla lapsella jalkaholvit ovat matalat.
Julkaistu: 4.3.2013
Bobath-lähestymistapa on ongelmanratkaisutapa, jonka avulla on mahdollista arvioida ja hoitaa ihmisiä, joilla on keskushermoston vaurioista johtuvia toimintahäiriöitä, liikkumisen ja liikkeiden häiriöitä tai asennon säätelyyn liittyviä vaikeuksia.
Julkaistu: 25.2.2013
Tammikuu käynnistyi Resiinafysiossa jännittävissä tunnelmissa. Joululoman aikana ihan tavallinen jumppasalimme oli muuttunut meriseikkailuksi, merirosvot olivat kätkeneet meille mahtavan timanttiaarteen ja jättäneet lapsille kartan aarteen luo.

Sivut