Kliinistä havainnointia Resiinassa | Fysioterapia-konsultit FTK Oy Helsinki

Kliinistä havainnointia Resiinassa

25 maaliskuu, 2013 - 11:59

Resiinafysion tiloissa pidettiin tammikuisena viikonloppuna koulutus lapsen Sensomotoristen perusvalmiuksien kliinisestä havainnoinnista.  Koulutuksen järjesti Sensorisen integraation Terapiayhdistys ry. Kouluttajina toimivat toimintaterapeutti Helena Tigerstedt sekä fysioterapeutti Mari Kuoppamäki-Herzig.  Koulutukseen osallistui Resiinafysion henkilökunta sekä ulkopuolisia toimintaterapian ja fysioterapian ammatinharjoittajia.

Koulutuksen aikana tutustuimme Sensorisen integraation viitekehykseen, kävimme läpi lapsen senso- motorista kehitystä sekä havainnoimme videoilta kliinisen havainnoinnin testausta ja teimme käytännön harjoituksia testaamisesta ja arvioinnista.

Mikä Sensorisen integraation teoria ja Kliininen havainnointi?

Sensorisen integraation teorian on kehittänyt amerikkalainen toimintaterapeutti A. Jean Ayres. Sensorisella integraatiolla viitataan aistimusten käsittelyyn, jossa aivot jäsentävät kehosta tai ympäristöstä saatuja aistimuksia tehokkaasti mahdollistaen tällä tavalla tarkoituksenmukaisen toiminnan. Aistijärjestelmien kautta saatu tieto on tärkeää keskushermoston kehitykselle, kypsymiselle ja toiminnalle. Ayres kehitti strukturoidun Kliinisen havainnoinnin testistön kliinistä työtä varten. Testistö auttaa täydentämään standardoitujen arviointimenetelmien tuloksia.

Kliininen havainnointi on osa toimintaterapeutin tekemää lapsen toiminnallisuuden arviointia. Havainnointi on tarkoitettu yli neljä vuotiaille lapsille, joilla on lieviä neurologisia ongelmia. Kliininen havainnointi sisältää kaiken kaikkiaan 13 sensomotorista tehtävää. Tehtävät on jaoteltu osa-alueittain neljään eri osa-alueita mittaaviin tehtäviin.  Nämä osa-alueet ovat asennon hallinta ja keskilinjan ylittäminen, tasapainon hallinta, koordinaatio sekä motorinen suunnittelu.

Viikonlopun anti

Koulutus oli hyvin mielenkiintoinen ja hyvin järjestetty. Koulutuksen kiinnostavuutta lisäsi moniammatillisuus. Käytännön harjoittelu moniammatillisissa pienryhmissä herätti paljon jännittävää keskustelua eri ammattiryhmien välillä. Koulutuksen yksi parhaimmista puolista olikin, että se edisti tietoa ja ymmärrystä eri toimialojen välillä. Kliinistä havainnointia voi käyttää työkaluna yhteisten asiakkaiden kanssa työskennellessämme. 

Vilja Sipilä
Fysioterapeutti, AMK
Resiinafysio

Määrittelemätön
Julkaistu: 18.2.2013
Vuoden ikäinen pikkutyttö nousee seisomaan kotisohvaa vasten. Hapuillen hän irrottautuu tuesta ja ottaa  ensiaskeleitaan, mutta kaatuu pian takamukselleen. Uusi yritys.
Julkaistu: 10.2.2013
Jukka Kangas on Fysioterapia – konsulteilla kehittänyt jalan ja nilkan alueen pitkittyneiden kiputilojen uutta luokittelujärjestelmää, joka perustuu oireilua ylläpitävän mekanismin tunnistamiseen*.

Sivut