Oman toiminnan ohjauksen tukeminen kuvien avulla | Fysioterapia-konsultit FTK Oy Helsinki

Oman toiminnan ohjauksen tukeminen kuvien avulla

6 toukokuu, 2013 - 15:52

Toiminta on tavoitteellista – se vaatii ennakointia, suunnittelua ja sopeutumista, se alkaa jostakin ja päättyy johonkin.  Oman toiminnan ohjauksen määritelmä nostaa esille johdonmukaisen toiminnan edellytykset. Oman toiminnan ohjaus on laaja käsite. Se sisältää joukon taitoja, kuten organisointi- ja ongelmanratkaisutaidot, jotka mahdollistavat osallistumisen sekä itsenäisen, merkityksellisen ja itseohjautuvan käyttäytymisen.  Oman toiminnan ohjaukseen kuuluu useita eri osa-alueita: tavoitteen valinta, aloitteellisuus, suunnittelu, joustava strategioitten käyttö, tarkkaavuuden suuntaaminen ja ylläpito, impulssien hallinta ja toiminnan kannalta epäolennaisten reaktioiden sekä ärsykkeiden ehkäisy. Oman toiminnan ohjaukseen liittyvät läheisesti lyhytkestoinen muisti ja toiminnan kielellinen säätely.

Yleensä oman toiminnan ohjauksen merkitys huomataan vasta sen ollessa puutteellista. Häiriö aivotoiminnassa voi aiheuttaa oman toiminnan ohjauksen vaikeuksia, kuten kyvyttömyyttä tehdä päätöksiä, aloittaa toimintoja tai asettaa pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita. Käyttäytymisen hajanaisuus voi ilmetä muistin, kielen, liikkeiden tai ongelmanratkaisun vaikeutena. Oman toiminnan ohjauksen häiriö voi näkyä muun muassa vaikeutena suunnata ja ylläpitää tarkkaavaisuutta, toiminnan suunnittelemattomuutena, impulsiivisuutena, ärsykeherkkyytenä sekä toiminnan joustamattomuutena ja toiminnan lopettamisen vaikeutena. Vaikeudet voivat näkyä toiminnan pysähtymisenä tai hajoamisena. Yksilön voi olla vaikea muistaa tekemistensä toimintajärjestystä. Oman toiminnan ohjauksen vaikeudet voivat näkyä eri toiminnoissa, kuten omatoimisuustaidoissa, tehtävätyöskentelyssä tai ajan hahmottamisessa.

Visuaalinen muistituki ja tehtävien kuvallinen jäsentäminen auttavat lasta oman toiminnan ohjauksen harjoittelussa.  Kuvallinen tuki auttaa lasta ennakoimaan tulevaa ja hahmottamaan ajan kulkua. Lapsen on helpompi jäsentää tietoa näkö- kuin kuuloaistin kautta, sillä kuvat kiinnostavat, ja niiden ääreen pysähdytään. On kuitenkin tärkeää, että kuvien rinnalla käytetään myös puhetta. Kuvien avulla voidaan jäsentää sekä toimintaa että puhetta. Lapsilla kuvat on usein koottu tauluksi tai kirjaksi, josta lapsen on ne helppo hahmottaa tai löytää. Resiinafysiossa käytämme sekä toiminta- että fysioterapiassa kuvia aktiivisesti ohjaamaan lapsen toimintaa eri tilanteissa. Ohjaamme myös  lapsen lähiympäristöä (vanhempia, koulua ja päiväkotia) kuvien käyttössä.

Lähde:  Tolkkua toimintaan, Lapsen oman toiminnanohjauksen tukeminen PCS-kuvien avulla,

Opinnäytetyö, Anne-Mari Luukko-Harju ja Jenni Muotka

 

 

suomi
Julkaistu: 25.11.2013
Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yleisin huimausta aiheuttava sairaus, mutta voimakkaiden tuntemusten mukaan se ei tunnu kovin hyvänlaatuiselta vaan pikemmin tulee mieleen, että onko kyseessä joku vakava sairaus.
Julkaistu: 28.10.2013
”Issias”, jolla tyypillisesti tarkoitetaan alaraajaan säteilevää alaselkäkipua, on varmasti monille tuttu sanana.
Julkaistu: 7.10.2013
Mitä voice massage -terapia on? Voice massage -terapia on hengitykseen ja siihen läheisesti liittyvien lihasten rentouttamista ja aktivoimista niin, että otetaan huomioon luisten rakenteiden elastisuus sekä asentoryhti.
Julkaistu: 23.9.2013
Jokainen meistä on varmasti joskus ollut väsynyt tai uupunut esimerkiksi liian vähäisen unen tai työstä aiheutuneen stressin takia. Tuolloin vireystilan vaihtelut, tarkkaavaisuuden häiriöt ja mielialan vaihtelut lisääntyvät.
Julkaistu: 3.7.2013
 Lenkkipolut ovat sulaneet jo hyvän aikaa sitten pitkän ja lumisen talven jäljiltä. Hellepäivät lämmittävät lenkkipolkuja ja innokkaimmat kuntoilijat ovat jo osallistuneet kesän juoksutapahtumiin. Esimerkiksi Helsinki City Run keräsi tänä vuonna hieman alle 18 000 osanottajaa.
Julkaistu: 24.6.2013
Kuntoutuksen suunnittelu perustuu kuntoutujan kokonaistilanteen arviointiin, joka edellyttää luotettavien arviointimittareiden käyttöä.
Julkaistu: 10.6.2013
Moniin urheilulajeihin näyttää kuuluvan jo lähes vakiovarusteena eri puolille kehoa liimatut värikkäät teipin suikaleet. Näitä suikaleita näkee myös urheilijoiden lisäksi enenevässä määrin kadulla vastaan tulevilla ihmisillä.
Julkaistu: 4.6.2013
Heseva-Kuntoutukseen on työllistynyt muistini mukaan ainakin kuusi fysioterapeuttia, joiden ensimmäinen kontakti yritykseen on tapahtunut opiskelijan ominaisuudessa heidän saapuessaan harjoittelujaksolle. Opiskelijoiden ohjaaminen on ollut osa toimenkuvaani yli 15 vuotta.
Julkaistu: 27.5.2013
Kesä tulee ja ilmat lämpenevät. Päivän jälkeen jalat tuntuvat raskaille ja väsyneille.  Sukkien raidat nilkassa sekä varvastossuista jääneet painaumat jalkapöydän päällä kuulostavat monesta varmasti tutulle.
Julkaistu: 13.5.2013
Jokainen on varmaan joskus nukahtanut sohvalle huonoon asentoon ja herännyt aamulla käsi puutuneena. Tai istunut tuolilla niin että jalka on puutunut. On kuin sinulta puuttuisi toinen jalka, etkä pysty lähtemään kävelemään.

Sivut