Alaraaja-analyysi | Fysioterapia-konsultit FTK Oy Helsinki

Alaraaja-analyysi

Alaraajojen erilaiset kiputilat ja toiminnalliset häiriöt ovat yleisiä. Ihmisen jalka ja alaraaja on kehittynyt evoluution myötä sietämään pitkäkestoista askeltamista vaihtelevissa maasto-olosuhteissa. Nykyinen kaupunkiympäristö ei tarjoa riittävästi haasteita jalan toiminnan monipuoliselle kehittymiselle. Yksipuolinen kuormitus ja toisaalta lyhytkestoinen intensiivinen rasitus johtavat helposti jalan ja alaraajan epätarkoituksenmukaiseen kuormittumiseen ja kiputilojen kehittymiseen. Jalan rakenteelliset poikkeamat ovat yleisiä. Lievien rakenteellisten poikkeamien merkitys vähenee kun jalan toimintakykyä ylläpidetään aktiivisella liikunnalla. Suuremmissa rakenteellisissa poikkeamissa yksilöllisellä tukipohjallisella voidaan tukea jalan omaa rakenteellista keskiasentoa ja siten tukea koko alaraajan toimintaa. Yksilöllisten harjoitteiden avulla voidaan vahvistaa jalan ja alaraajan normaalia toimintaa. Tukipohjallisen käyttötarve on hyvin yksilöllistä. Useimmissa tapauksissa tukipohjallisen käyttö on väliaikaista ja jalan aktiivinen harjoittaminen normaalin toiminnan kehittymisen ja vahvistumisen edellytys.

Alaraaja-analyysin tarkoitus on arvioida jalan ja alaraajan rakenne ja toiminnallisia ominaisuuksia. Analyysin aikana tutkitaan jalan anatominen rakenne kuormittamattomassa tilassa. Seistessä tutkitaan jalan asento kuormitettuna ja alaraajan toiminnallinen linjaus sekä tarvittaessa kävely ja juoksu. Olennainen osa alaraaja-analyysiä on toiminnallisten liikehäiriöiden tunnistaminen. Alaraaja-analyysin perusteella määritetään fysioterapeuttinen hoito. Tarvittaessa asiakkaalle valmistetaan yksilöllinen toiminnallinen tukipohjallinen. Tukipohjallisten muotinotosta vastaa fysioterapeutti ja valmistuksesta apuvälineteknikko ja jalkaterapeutti. Tukipohjallisten valmistuminen hoitolaitoksemme omalla pajalla takaa yhtenäisen valmistusprosessin. Tukipohjalliset valmistuvat noin viikon sisällä muotinotosta.